REGLER OG VILKÅR GJELDENDE OPPRETTELSE AV AVTALE FOR LÅN AV FERIEPROSESSOR

Cochlear Norway AS (heretter omtalt som Cochlear) tilbyr foresatt eller innehaver av lydprosessor (heretter omtalt som Bruker) å, mot betaling, inngå avtale om utlån av lydprosessor (ferieprosessor). Avtalens gyldighet gjelder under en begrenset periode der ferieprosessoren utlånes for å trygge Brukerens reise dersom tap eller skade forekommer på Brukerens egen lydprosessor eller ved lignende uforutsette omstendigheter.

Opprettelse av utlånsavtale

Ferieprosessor utlånes om Bruker fyller i og signerer skjemaet “Ferieprosessor” og sender inn dette til Cochlear senest to uker innen avtaleperioden trer i kraft. Dersom bestilling gjøres i nettbutikk er dette å regne som elektronisk signatur. Cochlear forplikter seg til å sende de(n) utlånte ferieprosessoren(e) til oppgitte leveringsadresse med sporbar pakke 3-7 virkedager før avreise. Ferieprosessoren(e) lånes ut for en begrenset periode og skal ved avtaleperiodens slutt returneres med vedlagte returemballasje dersom ikke annet avtales med Cochlear.

Regler og vilkår

§ Ferieprosessoren er Cochlears eiendom. Dersom Brukers lydprosessor ødelegges, blir stjålet eller mistet vil eierskapet overføres Brukers helseforetak etter avtale mellom disse partene. Ved et slikt tilfelle skal Bruker ta kontakt med Cochlear ved hjemkomst og melde dette.

§ Avtale om lån av ferieprosessor inngås mellom Bruker og Cochlear og gjelder kun lydprosessor og magnet. Tilbehør slik som batterier, batteriholder, kabler og lignende tilbehør inngår ikke.

§ Avtalen avsluttes på Brukers hjemkomsttidspunkt, som oppgitt av Bruker i skjemaet “Ferieprosessor”. Det er Brukers eget ansvar å melde til Cochlears kundeservice dersom utleieforholdet ønskes avbrutt. Dersom utleieprosessor allerede er sendt Bruker, er det Brukers ansvar ved avbrutt leieforhold å returnere denne til Cochlear før avreise.

§ Det er Cochlear som angir farge på lydprosessor.

§ Cochlear påtar seg å sende ferieprosessoren til oppgitte adresse for ankomst 3-7 virkedager før avtaleperiodens start. Forsendelsen sendes til Brukeren med sporbar pakke, for å sikre sporbarhet og forsikre verdien på produktet.

§ Cochlear anbefaler på det sterkeste at Bruker før avreise sikrer at sin reiseforsikring tilstrekkelig dekker utlånslydprosessoren(e)skostnad til en verdi av 3 500 NOK per utlånslydprosessor, ved tyveri, tap eller skade.

§ Ved tyveri eller tap av lydprosessor skal Bruker ta kontakt med Cochlear ved hjemkomst og melde dette.

§ Det er Brukerens ansvar å sørge for at ferieprosessoren ikke brukes på en annen CI bruker enn tiltenkt samt å kontrollere at rett lydprosessor settes på rett øre i henhold til markeringer.

§ Utlån av ferieprosessor skjer med start fra første dag ved avtalens start og skal sendes tilbake til Cochlear innen 10 virkedager etter den avtalte periodens slutt. Bruker påtar seg å returnere ferieprosessoren eller den ødelagte lydprosessoren ved avtaleperiodens slutt i samme etui som Brukeren mottok denne i, og med returkonvolutten mottatt ved avtalens start. Ved forsinket retur forbeholder Cochlear seg retten til å belaste forsinkelsesrente på sene betalinger med 20 prosent av betalt gebyr for hver forsinket uke frem til lydprosessoren er returnert.

§ Dersom retur av lydprosessor er forsinket med mer enn 45 dager vil Cochlear anse lydprosessoren som tapt og Brukeren vil debiteres for ferieprosessorens fulle verdi. Betales ikke denne fakturaen innen forfallsdato etter konvensjonelle påminnelser vil ærendet sendes videre til inkasso for videre håndtering.

§ Ved å fylle ut og sende inn skjemaet “Ferieprosessor” bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert disse reglene og vilkårene.